System Monitorowania Usług Publicznych – zapisz się na bezpłatne szkolenie!

Trwa nabór na szkolenia w zakresie analizy danych z wykorzystaniem SYSTEMU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH. Mamy jeszcze wolne miejsca!

Celem szkoleń jest przekazanie informacji na temat Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), uruchomionego 1 grudnia 2021 roku. System jest dostępny pod adresem: https://smup.gov.pl

Adresaci

Szkolenia są przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i kierowane są do osób, które na co dzień monitorują i zarządzają usługami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

Tematyka

Uczestnik szkolenia pozna system monitorowania usług przekrojowo (w ramach szkoleń strategicznych) lub punktowo – z jednego obszaru tematycznego SMUP, wybranego podczas rejestracji na szkolenia (np. edukacja ponadpodstawowa).

Zajęcia każdorazowo poprowadzą eksperci w zakresie danego obszaru usług samorządowych.

Przedstawicielom kadry zarządzającej oraz pracownikom zajmującym się działaniami rozwojowymi i strategicznymi polecamy szczególnie udział w oferowanych szkoleniach strategicznych.

Pełna lista aktualnie dostępnych obszarów szkoleń i planowany harmonogram znajdują się w zakładce Do pobrania.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące organizowanych szkoleń dostępne są także w zakładce FAQ.

Forma

Szkolenia (bezpłatne) organizowane są w dwóch formach:

– online (4 godziny zajęć);

– stacjonarnej (3 dwudniowe zjazdy; zajęcia w formule określanej jako Grupy Wymiany Doświadczeń)

Organizatorzy

Szkolenia organizowane są przez Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich i będą trwały do pierwszej połowy 2023 r.
Organizatorzy planują objąć nimi m.in. 577 jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju.

Aby wziąć udział w szkoleniach niezbędne jest wypełnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: smup.jst.org.pl

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, zamieszczonymi (wraz ze wzorem umowy, szczegółowym harmonogramem szkoleń i niezbędnymi załącznikami) na ww. stronie w zakładce Do pobrania.

Zgłoszenia

Podstawą udziału w szkoleniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie umowy przez jst z organizatorem szkoleń. Wzór umowy dostępny jest w zakładce Do pobrania.


Dowiedz się więcej https://www.smup.jst.org.pl/index.php/o-szkoleniach/

Nie trać czasu i zajrzyj do SMUP!

Kierunek #LEPSZEUSŁUGI

Budowa SMUP jest realizowana przez Główny Urząd Statystyczny w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich. Projekt, realizowany od 2017 roku, jest koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działania 2.18 POWER.