Nabór na szkolenia

Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich stale udostępniają nowe rozwiązania i narzędzia dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z nich jest nowy portal statystyczny GUS, prezentujący dane o usługach publicznych w JST – System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Narzędzie to powstało w wyniku wspólnie realizowanego projektu, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz korporacjami samorządowymi – Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich.

Dane zawarte w SMUP dotyczą każdej jednostki samorządu terytorialnego oddzielnie, co pozwala na ocenę usług własnych (w oparciu o szereg wskaźników, w porównaniu z samorządami sąsiednimi oraz podobnymi – z grupy porównawczej), a także umożliwia np. urozmaicenie raportów o stanie danej JST. Portal SMUP dostarcza wiedzy statystycznej na temat usług publicznych świadczonych przez wszystkie gminy i powiaty w kraju, w podziale na: (1) edukacja; (2) kultura i rekreacja; (3) drogownictwo i transport; (4) ochrona środowiska; (5) gospodarowanie nieruchomościami; (6) inwestycje i budownictwo; (7) geodezja i kartografia; (8) lokalna polityka społeczna oraz (9) podatki i opłaty lokalne.

Z Systemu Monitorowania Usług Publicznych (www.smup.gov.pl) można korzystać przez interfejs podstawowy oraz zaawansowany. Dane w nim zawarte mają charakter publiczny.

Obecnie zapraszamy do zgłoszenia udziału swojego samorządu w kolejnym etapie wdrażania SMUP w praktyce, czyli w cyklu szkoleń, które:

  • będą zorganizowane w formie szkoleń online (jeden dzień, 2 części – podstawowa i praktyczna) oraz szkoleń stacjonarnych (3 dwudniowe zjazdy, tzw. Grupy Wymiany Doświadczeń; o ile przepisy i warunki epidemiczne na to pozwolą);
  • będą realizowane w okresie: I kwartał 2022 r. – II kwartał 2023 r., a udział w nich (tak jak w całym projekcie) jest bezpłatny;
  • będą finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu POWER 2.18 (przy zastosowaniu standardowych wymogów projektów unijnych; szczegółowo opisanych w projekcie umowy, który dostarczymy; dotyczących zarówno podmiotów objętych wsparciem jak i samych uczestników);
  • pozwolą Państwu, jako jednym z pierwszych w kraju, zapoznać się z praktycznymi możliwościami wykorzystania informacji statystycznych zawartych w systemie SMUP, dotyczącymi usług dostarczanych przez własną jednostkę.

Szczegółowe informacje związane z udziałem w poszczególnych typach szkoleń oraz niezbędne kwestie organizacyjne znajdą Państwo w dokumentacji, którą prześlemy po wstępnej deklaracji udziału JST w szkoleniach.

Zachęcamy do rejestracji Państwa JST na szkolenia oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o nich (zakładka O szkoleniach), a także odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (zakładka FAQ).

.

Osoby ze szczególnymi potrzebami (nie mogące uzupełnić formularza rejestracyjnego JST na szkolenia w zaproponowanej powyżej formie) prosimy o kontakt:

  • przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu – ZPP: Tomasz Smaś, tel. 18 477 86 03, e-mail: szkolenia@zpp.pl
  • przedstawiciele gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich – ZMP: Elżbieta Szarek, tel. 695 611 766, e-mail: szkolenia@zmp.poznan.pl