O szkoleniach

Celem szkoleń jest przekazanie informacji na temat Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), uruchomionego 1 grudnia 2021 roku.
System jest dostępny pod adresem: https://smup.gov.pl

Adresaci

Szkolenia są przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i kierowane są do osób, które na co dzień monitorują i zarządzają usługami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

Tematyka

Uczestnik szkolenia pozna system monitorowania usług z jednego z obszarów tematycznych SMUP, wybranego podczas rejestracji na szkolenia (np. edukacja, gospodarowanie nieruchomościami, ochrona środowiska, podatki i opłaty lokalne, kultura i rekreacja).

Zajęcia każdorazowo poprowadzą eksperci w zakresie danego obszaru usług samorządowych.

Przedstawicielom kadry zarządzającej oraz pracownikom zajmującym się działaniami rozwojowymi i strategicznymi polecamy szczególnie udział w oferowanych szkoleniach strategicznych.

Pełna lista aktualnie dostępnych obszarów szkoleń i planowany harmonogram znajduje się w zakładce Do pobrania.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania dotyczące organizowanych szkoleń dostępne są także w zakładce FAQ

Forma

Szkolenia (bezpłatne) organizowane będą w dwóch formach:

 • online (4 godziny zajęć);
 • stacjonarnej (3 dwudniowe zjazdy; zajęcia w formule określanej jako Grupy Wymiany Doświadczeń).

Szkolenia online

 • jednodniowe szkolenia prowadzone zdalnie na platformie udostępnionej przez organizatora szkoleń (Związek Powiatów Polskich – ZPP lub Związek Miast Polskich – ZMP), np. MS Teams lub ZOOM;
 • realizowane w dni robocze, w godzinach 9:00-14:00
 • podzielone na dwa bloki – teoretyczny (2 godziny) i praktyczny (2 godziny):
  • część teoretyczna: ogólne informacje o narzędziu, monitorowanych usługach publicznych i podstawowych funkcjonalnościach SMUP;
  • część praktyczna: ćwiczenia z wykorzystania funkcjonalności SMUP;
  • ramowy program szkoleń online dostępny jest w zakładce Do pobrania.

Szkolenia stacjonarne

 • odbędą się w kilku miastach na terenie Polski i będą miały formę 3 dwudniowych zjazdów (łącznie 6 dni; o ile przepisy i warunki epidemiczne na to pozwolą);
 • koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia zostaną pokryte ze środków ww. projektu;
 • spotkania realizowane będą średnio co 3 tygodnie, a zajęcia odbędą się w dni robocze;
 • liczba uczestników spotkania to ok. 15 osób, reprezentujących od 5 do 8 samorządów (średnio 2 osoby z każdego jst);
 • formuła, w której prowadzone będą ww. szkolenia nosi nazwę Grup Wymiany Doświadczeń (w skrócie GWD). Główny cel spotkań to wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania usługami w samorządzie (w ramach danego obszaru), w oparciu o analizę danych zgromadzonych w systemie SMUP oraz doświadczenie uczestników, często praktyków samorządowych z wieloletnim stażem pracy;
 • program ww. szkoleń obejmie zakres tematyczny szkolenia online (w pierwszym dniu pierwszego zjazdu) oraz szczegółową analizę danych dostępnych w SMUP wraz z ćwiczeniami dotyczącymi wybranych podczas rejestracji usług (w kolejnych dniach zjazdów);
 • ramowy program szkolenia stacjonarnego dostępny jest w zakładce Do pobrania.

Organizatorzy

Szkolenia organizowane są przez Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich i będą realizowane w 2022 r. oraz pierwszej połowie 2023 r.

Organizatorzy planują objąć nimi min. 577 jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju.

Aby wziąć udział w szkoleniach niezbędne jest wypełnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: smup.jst.org.pl (lub poniżej).

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, zamieszczonymi (wraz ze wzorem umowy, szczegółowym harmonogramem szkoleń i niezbędnymi załącznikami) na ww. stronie w zakładce Do pobrania.

Zgłoszenia

Podstawą udziału w szkoleniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie umowy przez jst z organizatorem szkoleń. Wzór umowy dostępny jest w zakładce Do pobrania.

.

.

Osoby ze szczególnymi potrzebami (nie mogące uzupełnić formularza rejestracyjnego JST na szkolenia w zaproponowanej powyżej formie) prosimy o kontakt:

 • dla osób z powiatów i miast na prawach powiatu – ZPP: Tomasz Smaś, tel. 18 477 86 03, e-mail: szkolenia@zpp.pl
 • dla osób z gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich – ZMP: Elżbieta Szarek, tel. 695 611 766, e-mail: szkolenia@zmp.poznan.pl