Kontakt


Osoby do kontaktu:

  • dla powiatów i miast na prawach powiatu – ZPP: Tomasz Smaś, tel. 18 477 86 03, e-mail: szkolenia@zpp.pl
  • dla gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich – ZMP: Elżbieta Szarek, tel. 695 611 766, e-mail: szkolenia@zmp.poznan.pl

Formularz kontaktowy: