Ruszają szkolenia dla pracowników samorządowych

Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich stale udostępniają nowe rozwiązania i narzędzia dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z nich jest nowy portal statystyczny GUS, prezentujący dane o usługach publicznych w jst – System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Narzędzie to powstało w wyniku wspólnie realizowanego projektu, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz korporacjami samorządowymi – Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich.

Dane zawarte w SMUP mają charakter publiczny i dotyczą każdej jednostki samorządu terytorialnego oddzielnie. Pozwala to na ocenę świadczonych usług własnych wg szeregu wskaźników, w tym w porównaniu z samorządami sąsiednimi i samorządami z grupy porównawczej (podobnymi). Dane te z pewnością umożliwią m.in. urozmaicenie raportów o stanie danej jst czy też pomogą w procesie podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych.

W celu profesjonalnego przygotowania, wdrożenia i udostępnienia przedmiotowego systemu realizację przedsięwzięcia podzielono na trzy etapy – koncepcyjny, wdrożeniowy oraz upowszechniający. Obecnie realizowana jest ostatnia, trzecia faza przedsięwzięcia – polegająca na doskonaleniu i  upowszechnianiu systemu, w ramach której zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach, rozpoczynających się już w I kwartale 2022 r.

Szkolenia kierowane są do pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu monitorowania i doskonalenia jakości usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej jst (w tym poszczególnymi komórkami i jednostkami).

Udział w projekcie jest bezpłatny i pozwoli Państwu jako jednym z pierwszych w kraju, zdobyć możliwość i umiejętność  wykorzystania informacji statystycznych w codziennej pracy. W kolejnych latach ułatwi to Państwu również wykorzystanie systemu SMUP do poprawy zarządzania usługami.

Obecnie oferujemy uczestnictwo w jednodniowych szkoleniach online, które dają możliwość szybkiego zapoznania się z kluczowymi możliwościami SMUP lub w szkoleniach stacjonarnych, podczas których prowadzona będzie pogłębiona analiza danych w jednym z wybranych obszarów tematycznych SMUP.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.smup.jst.org.pl

Jest to wstępna deklaracja uczestnictwa, która zostanie ostatecznie potwierdzona po podpisaniu umowy, jaką otrzymają Państwo po rejestracji na ww. stronie.

Uwaga! Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa znajdą Państwo na stronie www.smup.jst.org.pl