Zaproszenie dla przedstawicieli gmin wiejskich do udziału w szkoleniach online nt. Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)

Podsekretarz Stanu w MSWiA Błażej Poboży skierował zaproszenie dla przedstawicieli gmin wiejskich do udziału w szkoleniach online pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – szkolenia dla gmin wiejskich”.

Szkolenia adresowane są do kadry kierowniczej urzędów oraz osób przygotowujących zestawienia danych, analizy i strategie lokalne.

W piśmie zachęca przedstawicieli gmin do zgłaszania się do udziału w szkoleniu, a także do zapoznania się z możliwościami, jakie daje gminom wiejskim System Monitorowania Usług Publicznych.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się TUTAJ, załącznik dostępny jest TUTAJ.