Kierunek lepsze usługi. Edukacja – zaproszenie na konferencję

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Gdańsku, Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do udziału w konferencji: KIERUNEK LEPSZE USŁUGI – EDUKACJA. SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH (SMUP).

Konferencja odbędzie się w Gdańsku, w terminie 1-2 czerwca 2023 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkie szczegółowe informacje (wraz z programem i harmonogramem) znajdują się TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy oraz wybór form uczestnictwa: https://forms.office.com/e/Py60hsGzTM

Dodatkowe informacje: Elżbieta Szarek, tel. 695 611 766, e-mail: elzbieta.szarek@zmp.poznan.pl